BRF Besiktning

Lägenhetshus och en blå himmel

Om BRFbesiktningar

För alla föreningar

Vi hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag etc. med professionella tjänster inom besiktning och underhållsplanering. Vi hjälper er med att fatta nödvändiga beslut om exempelvis underhåll och renovering. För att ta rätt beslut krävs det att föreningen har koll på fastighetens skick.

För att klarlägga fastighetens skick samt få en bra prioteringsordning på vad som skall göras i fastigheten är det bra att utföra en Statusbesiktning av fastigheten. Besiktningsutlåtandet är ett bra stöd för framtida underhåll samt renoveringsprojekt. Vi hjälper bostadsrättsföreningar med besiktning av badrum, kök i medlemmars eller föreningens regi. Det har blivit allt vanligare att föreningen ställer krav på att besiktning skall utföras.

BRF som ska få en slutbesiktning

Statusbesiktning

Statusbesiktning är en besiktning efter er förenings särskilda behov. Den kan omfatta hela fastigheten eller delar av den. Det kan vara att säkerhetsställa en fuktskada, besiktiga fasaden, tak etc.

Underhållsplan

Vår underhållsplan ligger till grund för att er förening skall ta kloka beslut för er fastighet. Underhållsplanen omfattar hur fastigheten behöver tas hand om, den innehåller även all fakta som krävs för beslutsfattande. Underhållsplanen innehåller en utförlig besiktningsrapport med beskrivande texter, bilder. Åtgärdsplan med förväntande kostnader de närmaste 50 åren. Beräknande kostnader per år och åtgärd. Alla delar av fastigheten omfattas av underhållsplanen. Innan en underhållsplan upprättas utförs en tekniskbesiktning för att kartlägga fastighetens status.

OVK-besiktning

Obligatorisk Ventilationskontroll

Pris: Offereras.

OVK-besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll, en kontroll som skall genomföras med regelbundna intervall. Vanligtvis sker detta vart tredje eller vart sjätte år. Det är alltid fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att besiktningen genomförs i de intervaller som gäller för byggnadstypen.

Energideklaration

Våra energideklarationer är giltiga i 10 år. Enligt svensk lag måste varje fastighet ha en giltig energideklaration. Vi hjälper er förening att minska energiförbrukningen genom att lägga fram konkreta åtgärdsförslag. Vi presenterar åtgärdsförslagen samt dess kostnader i relation till de besparingar ni kan göra.

Radonmätning

Vi tar hand om helheten vid radonmätning av er fastighet. Vi tar hand om utplacering av radondosor, mätning till administration och protokoll. Mätperioden bör utföras mellan 1 oktober-30 april, mätning skall utföras under minst 2 månader. Enligt lag måste en fastighetsägare känna till radonhalten i sin Brf.

Slutbesiktning

Vi säkerhetsställer att ert byggprojekt är korrekt utfört. Slutbesiktning utförs för att kontrollera att entreprenaden är utförd på det sätt som parterna kom överens om enligt avtal samt att säkerhetsställa att arbetet utförts i enlighet med gällande lagar och regleringar. Besiktningsmannen ska också bedöma om arbetet utförts på ett professionellt samt fackmässigt sätt.

Garantibesiktning

Upptäck fel innan garantitiden har gått ut. Syftet med garantibesiktning är om det har framträtt fel och brister under garantitiden. Garantibesiktningen skall utföras före garantitiden har gått ut. Besiktningsmannen sammanställer i sitt utlåtande del fel som eventuellt har framkommit. Besiktningsprotokollet ligger som underlag för vad som behöver åtgärdas av entreprenören.