Enköping

Lägenhetshus och en blå himmel

Överlåtelsebesiktning och husbesiktning i Enköping

Husbesiktningar i Enköping – För dig som värdesätter klara och tydliga besked.

Vi på besiktningsbyrån utför flertalet olika husbesiktningar efter just era behov. Ska du köpa eller sälja ett hus, vill du kontrollera kvaliteten på renoveringen, eller har du precis byggt ett nytt hus. Våra husbesiktningar utförs av godkända samt SBR-utbildade besiktningsmän.

Villa med solceller

Mer om Överlåtelsebesiktning i Enköping.

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med ett köp eller en försäljning (en överlåtelse).

Man som utför besiktning av hus

Alla hus är olika och kräver olika omfattning av besiktningen. Därför erbjuder vi vår överlåtelsebesiktning i två nivåer.

Överlåtelsebesiktning

Okulär besiktning av samtliga åtkomliga ytor, tak, vind, grund våtutrymmen etc. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen.

Överlåtelsebesiktning + plus

Okulär besiktning av samtliga åtkomliga ytor, tak, vind, grund våtutrymmen etc. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen + Fuktmätning i dolda riskkonstruktioner som kräver konstruktionsingrepp.

När gör man en Överlåtelsebesiktning ?

En överlåtelsebesiktning görs i samband med köp eller försäljning av Hus. Besiktningen är en omsorgsfull husbesiktning som syftar till att klargöra fastigheten skick inför ett ägarbyte.

Varför gör man en överlåtelsebesiktning vid överlåtelse av hus ?

Med oss får klara och tydliga besked vilket skick och kondition huset är i vid försäljningstillfället. Med en professionell husbesiktning får du hjälp att göra en trygg husaffär. Ett besiktigat hus av oss är tryggt för både köpare och säljare, då båda parter känner till eventuella fel och brister i byggnaden.

Vad kostar en överlåtelsebesiktning köpare?

Vi använder oss av fasta priser.

Överlåtelsebesiktning inkl. fuktindikering i våtutrymmen. 7.500 kr inkl.moms

Överlåtelsebesiktning +Plus. Fuktindikering i våtutrymmen. Fuktmätning i dolda riskkonstruktioner som kräver konstruktionsingrepp. 8.500 kr inkl.moms.

Vad kostar en överlåtelsebesiktning säljare?

Vi använder oss av fasta priser.

Överlåtelsebesiktning inkl.fuktindikering i våtutrymmen samt åtkomliga riskkonstruktioner 6.750 kr inkl.moms.

Vi erbjuder delbetalning på 3 månader.

Våra besiktningar ligger till grund för att teckna DoldaFel försäkring (om så önskas).

BESIKTNINGSBYRÅN I Enköping

Tilläggstjänste i samband med Överlåtelsebesiktning

Radonindikering

Pris: 1.000 kr inkl. moms

Indikationsmätning av radonhalter i byggnaden. Radonindikering hjälper er att få en uppfattning om i vilket spann radonhalten ligger på i byggnaden. Radonmätningen är endast rådgivande.

Areamätning

Pris: 2.000 kr inkl. moms

Areamätning av småhus och villa. Vi uppmätning av area i småhus, villa anges ytor både som boarea samt biarea.