Vi finns på plats vardagar 08.00-18.00 | Ring oss 010-171 47 40

Villabesiktning och husbesiktning i Stockholm - Besiktningsbyrån

Besiktningsbyrån erbjuder flera olika besiktningar, bland annat villabesiktning och husbesiktning men även slutbesiktning. Perfekt när du ska besikta hus.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Pris 7.500:- Inkl.moms
Branschens mest omfattande besiktning av hus. En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden.

Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

Fuktindikering i samtliga våtutrymmen ingår kostnadsfritt i våra överlåtelsebesiktningar.

SKADEUTREDNING

Pris: 5.500:- Inkl.moms (1 timme på plats ingår)
Skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador, rötskador, fuktskador och lukter i ett hus. Syftet med skadeutredningen är att hitta orsaken samt omfattningen av skador. Oftast krävs det ett antal olika fuktkontroller samt konstruktionsingrepp för att säkerhetställa och bedöma skadan.

Vi utför skadeutredningar såväl till privatpersoner,- fastighetsägare,- advokater i samband med rättstvister.

ENERGIDEKLARATION

Pris: 3.000:- Inkl.moms
Energideklaration utföres i samband med överlåtelsebesiktning. Detta är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som skall sälja eller köpa ett hus.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING +PLUS

Besiktiga villa. Överlåtelsebesiktning +Plus innehåller en utökad fuktkontroll av dolda riskkonstruktioner, alltså sådana konstruktioner som inte är åtkomliga utan konstruktionsingrepp.

Kontroll av dolda riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning, fuktmätningar etc.

Kontrollen görs exempelvis i vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare m.m.

Pris 8.500:- Inkl.moms

SLUTBESIKTNING

En besiktningsman är oftast en byggnadsingenjör eller motsvarande med byggnadsteknisk bakgrund som har goda kunskaper om entreprenadjuridik och teknik i olika typer av husbyggen.

Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt gjort.

Från 5.500:- Inkl.moms

LÄGENHETSBESIKTNING

En bostadsrättsbesiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset. Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum samt kök.

Fuktindikering i samtliga våtutrymmen ingår kostnadsfritt i våra lägenhetsbesiktningar.

Pris 4.500:- Inkl.moms

2 ÅRS GARANTIBESIKTNING

Innan din reklamationstid har gått ut är den som byggt ditt hus (entreprenören) ansvarig för att åtgärda fel som uppstått de första två åren.

Under en 2-årsbesiktning tittar besiktningsmannen på vad som har hänt ifrån godkänd slutbesiktning fram till 2-årsdagens utgång om det uppstått några nya fel i huset.

Från 5.500:- Inkl.moms

FORTLÖPANDE BESIKTNING

Vid varje besök kontrollerar besiktningsmannen det utförda arbetet och efteråt får du en skriftlig rapport.

Besiktningsmannen bedömer också hur långt bygget har kommit, och kan utfärda ett lyftintyg till banken så att du kan betala entreprenören för det utförda arbetet.

Pris offereras:

GAMMAMÄTNING

Gammamätning används för att avgöra om det finns blåbetong, var den finns och om den producerar lite eller mycket radon. Gammastrålningen bildas när radium sönderfaller.

Ju högre strålningsintensitet desto högre radiuminnehåll och större radonproduktion. Syftet är att avgöra om radonavgivande byggnadsmaterial finns i byggnaden, t.ex. alunskifferbaserad lättbetong, även kallat blåbetong.

Gammavärdena ger en indikation på hur mycket radon som bildas.

Pris 2.000:- Inkl.moms (i samband med överlåtelsebesiktning)

INSTALLATIONSKONTROLL EL, VVS

Den okulära kontrollen grundar sig på allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel i el samt vvs installationer. Kontroll av el, vvs installationer ingår ej i överlåtelsebesiktningen men ingår i köparen undersökningsplikt.

Okulärkontrollen kan i vissa fall leda till att man får kontakta behörig fackman för bättre bedömning av dess brister i installationerna m.m.

Pris 2.000:- Inkl.moms (i samband med överlåtelsebesiktning)

UNDERHÅLLSPLAN & TEKNISKBESIKTNING

Underhållsplan är en mer eller mindre detaljerad plan av kommande underhållet för en fastighet. Våra underhållsplaner är ett väldigt bra verktyg för att säkerställa den tekniska och ekonomiska förvaltningen av fastigheten.

Kontinuerligt underhåll är viktigt för att undvika större oväntade reparationskostnader i framtiden. Vi utför och upprättar fackmässiga och långsiktiga underhållsplaner åt Brf,- fastighetsägare m.m.

Pris offereras:

DOLDA FEL FÖRSÄKRING

Ska du sälja ditt hus? Du vet väl att du som säljare är ansvarig för många av de fel som finns i huset vid
försäljningstillfället?

Ansvaret för de så kallade dolda felen gäller i tio år efter försäljningen.

Är huset besiktigat av oss kan du teckna säljansvarsförsäkring som täcker många av de krav som kan riktas mot dig.

Pris från 7.350:- Inkl.moms

AREAMÄTNING

Erfarenhetsmässigt vet vi att den totala ytan i taxeringen inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det här kan i sin tur innebära att taxeringsvärdet på fastigheten är fel. Oftast anges bara taxerad yta i mäklarprospekten och många bostäder säljs till ett kvadratmeterpris. Metoder och regler för att mäta ytor har under åren varierat. Det är bland annat därför det har blivit allt vanligare att man vid köp eller försäljning vill kontrollmäta och gör en ny uppmätning av ytan på bostaden.

Vi utför uppmätning av villor, lägenheter och lokaler. För bostäder tillämpas mätregler enligt Svensk Standard. Som hjälpmedel för att mäta ytor använder vi oss av laseravståndsmätare. När vi har genomfört en areamätning utfärdar vi ett mätbevis.

Priserna varierar beroende på om du vill utföra en areamätning av villa eller lägenhet. Pris för villa är 2.000 kr och motsvarande för lägenhet är 1.250 kr. Priserna är inklusive moms. (i samband med överlåtelsebesiktning)

BADRUMSBESIKTNING

Slutbesiktning av badrum efter utförd renovering. Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt gjort, samt att utfört arbete motsvarar gällande toleranser enligt branschregler. Pris: 4.500:- Inkl.moms

+Plus

Utökad fuktkontroll

Överlåtelsebesiktning +Plus innehåller utökad besiktning av husets dolda riskkonstruktioner. Kontroller av riskkonstruktioner med provhålstagning, fuktmätningar m.m.

Överlåtelsebesiktning

Kostnadsfri fuktmätning

Branschens mest omfattande husbesiktning på marknaden. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, m.m ingår kostnadsfritt i vår överlåtelsebesiktning. Pris: 7.500:- Inkl.moms

Ring och boka tid!

010-171 47 40

Vi finns på plats vardagar 08.00-17.00. Är det utanför kontorstid, fyll i formuläret på sidan under fliken bokning så ringer vi upp dig kommande arbetsdag.